Ortigueira
Pechar

Fontes de letras

Se queres utilizar esta opción, leva coidado: non todos teñen as mesmas fontes que tes ti instaladas no teu computador. Se non estivese instalada, a fonte utilizada será normalmente a Times New Roman, a Arial ou a Helvetica.

Nome Exemplo
Verdana abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Arial abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Arial Black abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Brush Script MT abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Comic Sans MS abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Courier abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Courier New abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Garamond abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Georgia abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Helvetica,sans-serif abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Impact abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Lucida Handwriting abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
MS Sans Serif abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
MS Serif abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
News Gothic MT abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Palatino abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Times New Roman abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz