Ayuntamiento de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira
« Procedimientos administrativos

Transmisión de licencias de actividade

Trámite a realizar polas persoas que teñan previsto facerse cargo dun negocio que xa estea en marcha.

Trámites:

Transmisión de licencias de actividade

Descripción Deberán presentar esta instancia todas aquelas persoas que teñan previsto facerse cargo dun negocio, situado dentro do termo municipal, que xa estea en marcha e conte xa, polo tanto, con licencia de apertura. Vendedor e comprador deberán de rubricar o documento.

Requisitos do solicitante
  • Presentar a correspondente instancia dirixida ao Alcalde -véxase formulario- debidamente cuberta.
  • Presentación do orixinal da licencia.
  • Xustificante de pago das taxas correspondentes.
Notas para el ciudadano Lugar de presentación
Rexistro Xeral do concello de Ortigueira, de 8:00 a 15:00 horas.
Autoridad responsable Concello de Ortigueira - Centraliña
Dirección: Praza de Isabel II, s/n
Teléfono: 981 400 000
Fax: 981402536
Documentación Cambio de titular en establecementos públicos - Impreso de solicitude


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA