Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira
« Procedementos administrativos

Exención do IVTM por minusvalía

Exención do pago do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para as persoas que acrediten unha minusvalía.

Trámites:

Exención do IVTM por minusvalía

Descrición Exención do pago do recibo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para aqueles ortegáns propietarios de vehículos que acrediten a súa condición de minusválidos.

Presentar:
  • Formulario de solicitude debidamente cuberto.
  • DNI.
  • Permiso de circulación do vehículo.
  • Xustificación da minusvalía.
Notas para o cidadán Lugar de presentación:
Rexistro Xeral do concello de Ortigueira de 8:00 a 15:00 horas.
Autoridade responsable Concello de Ortigueira - Centraliña
Enderezo: Praza de Isabel II, s/n
Teléfono: 981 400 000
Fax: 981402536
Documentación Exención do IVTM por minusvalía - Impreso de solicitude
Vehículos de tracción mecánica - Ordenanza fiscal


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA