Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira
« Procedementos administrativos

Prorrateo de cota de vehículo

Prorrateo do recibo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para os propietarios que teñan causado baixa definitiva.Trámites:

Prorrateo de cota de vehículo

Descrición Os ortegáns propietarios de vehículos que teñan causado baixa definitiva poderán solicitar o prorrateo do recibo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Requisitos:
  • Instancia debidamente cuberta.
  • Presentar xustificante de baixa na Xefatura de Tráfico.
  • Presentación do recibo do IVTM do ano en curso.
Notas para o cidadán Lugar de presentación
Registro General del Concello de Ortigueira de 8:00 a 15:00 horas.
Autoridade responsable Concello de Ortigueira - Centraliña
Enderezo: Praza de Isabel II, s/n
Teléfono: 981 400 000
Fax: 981402536
Documentación Prorrateo do IVTM - Impreso de solicitude
Vehículos de tracción mecánica - Ordenanza fiscal


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA