Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Perfil_do_contratante » PLAN DE COOPERACION COS CONCELLOS (PCC) DA EXCMA DEPUTACION DA CORUÑA

:


pdf  PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN REXER A CONTRATACION DA OBRA NOMEADA AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SAN CLAUDIO  (332,65 KB).  
Procedemento:Negociado sen publicidade

doc  Prego de clausulas economico administrativas para a contratación da obra Mellora de Saneamento en Miñaño, incluida na anualiade 2012 do PCC  (292,5 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA